BARKA IE – Praca na stanowisku Asystenta Administracyjnego w Dublinie

Barka w Dublinie poszukuje pracownika do pomocy w sprawach biurowych i administracyjnych.

Barka Irlandia poszukuje pracownika do pomocy administracyjnej związanej z prowadzeniem biura w ramach programu Powroty bezdomnych obywateli Polski i innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Od 2007 roku Barka prowadzi programy pomocowe  zagranicami Polski m.in. w Londynie, Dublinie, Hadze, Rotterdamie, Antwerpii i Rejkiawiku. Celem działań jest wsparcie bezdomnych migrantów zarobkowych w wyjściu z bezdomności ulicznej, uzależnień i trudności życiowych poprzez powrót do kraju i rozpoczęcie terapii i programów rehabilitacji społeczno-zawodowej w Polsce.

NAZWA STANOWISKA PRACY: Asystent Administracyjny

OPIS STANOWISKA PRACY:

– Wykonywanie zadań administracyjnych biura (obsługa korespondencji e-mail/fax/pocztowej), odbieranie telefonów, wsparcie zespołu BARKI w przygotowaniu KPI i raportów merytorycznych wymaganych przez Urząd Miasta Dublina

– Wsparcie przy składaniu wniosków o finansowanie dotyczących rozszerzenia działalności Barki, by móc pełniej odpowiadać na potrzeby bezdomnych obywateli Europy Środkowej i Wschodniej w Dublinie

-Tłumaczenia ustne i pisemne

– Zakup biletów lotniczych dla beneficjentów

– Rezerwacja noclegów dla beneficjentów przed powrotem do kraju pochodzenia

– Współpraca z Konsulatami Europy Wschodniej z siedzibą w Dublinie dotycząca wydania paszportów tymczasowych paszportów dla beneficjentów

– Rejestrowanie beneficjentów jako osób bezdomnych w Dublin City Council

– Umawianie spotkań dla beneficjentów w bankach/ instytucjach pomocy społecznej w Dublinie itd.

– Telefoniczne/e-mailowe udzielanie porad osobom w potrzebie

– Informowanie irlandzkich instytucji i organizacji o działalności Barki

WYMAGANIA: wykształcenie wyższe, znajomość systemu pomocy społecznej w Irlandii (znajomość instytucji i organizacji pracujących z osobami bezdomnymi). Umiejętność posługiwania się j. angielskim w mowie i piśmie w stopniu bardzo dobrym. Otwartość, serdeczny stosunek do drugiego człowieka, umiejętność pracy w zespole; Gotowość do odbycia kilkudniowego szkolenia w Barce jako etapu rekrutacji.

MIEJSCE PRACY: Biura Barki przy Dominick Street w Dublinie (stacjonarnie)

WYMIAR CZASU PRACY: pół etatu – 3 dni w tygodniu

WYNAGRODZENIE: 15 tys. Euro do 20 tys. Euro per annum

PRZEWIDYWANY CZAS ROZPOCZĘCIA PRACY: czerwiec 2023

Pierwszym etapem rekrutacji będzie rozmowa kwalifikacyjna w Dublinie, która odbędzie się maju br. Drugim etapem rekrutacji będzie kilkudniowe szkolenie w projektach Barki.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres: ewa.sadowska@barkaie.org do 22 maja 2023.

BARKA IRELAND

Interested in working as Administrative Assistant in Dublin?

 

Barka in Dublin will recruit a member of staff to help with office and admin matters.

 

Barka Ireland is looking to recruit an administrative assistant to help with admin work as part of the Reconnection programme supporting homeless citizens of Poland and Central and Eastern Europe. 

 

Since 2007, Barka has been running migrant support programs abroad, in Dublin, London, The Hague, Rotterdam, Antwerp and Reykjavik. The aim of the activities is to support CEE migrants in overcoming street homelessness, addictions and life difficulties by offering advice and assistance and if nessecary helping to return to the country of origin and access therapy and social and vocational integration and rehabilitation programs or to reunite with families.

 

Post: Administrative Assistant

Job description:

– Performing admin office tasks (handling e-mail/fax/postal correspondence),

answering telephones, support to BARKA front line team to prepare KPIs and content related reports required by Dublin City Council 

– Support with submitting project proposals for extending Barka’s activities to better assist    homeless citizens of Central and Eastern Europe 

-Translations 

– Purchasing plane tickets for clients (and staff for assisted reconnections) and producing relevant paperwork

– Arranging for hostel accommodation for clients, if needed, for the night before reconnection

– Requesting Eastern European Consulates based in Dublin to issue temporary passports for clients to be reconnected 

– Registering clients as homeless with Dublin City Council – if needed 

– Arranging office/bank/ welfare appointments for clients 

– Advising/ counselling clients in need via telephone/e-mail

– Advising Irish institutions and organisations on BARKA activities, taking referrals

REQUIREMENTS: higher education, knowledge of the social welfare system in Ireland (knowledge of institutions and charities supporting homeless people). Ability to use English in speech and writing to a very good degree. Openness, cordial attitude to other people, ability to work in a team; Readiness to undergo a few-days training in Barka as a stage of recruitment.

 

PLACE OF WORK: Barka Office in Dominick Street, Dublin 1 (stationary)

WORKING TIME: Part-time – 3 days a week

SALARY: Between 15.000 and 20.000 Euro per annum

ESTIMATED TIME TO START WORK: June2023

The first stage of recruitment will be an interview, which will take place in May this year. The second stage of recruitment will be a few-day training in Barka’s projects.

If you are interested, please send your CV and cover letter to: ewa.sadowska@barkaie.org by May 22, 2023.

 

Reconnections of vulnerable citizens of EU – Summary for the year 2022

During the year 2022, 113 people were reconnected via BARKA For Mutual Help IE to their home countries:

1) Romania – 61

2) Poland -26

3) Latvia – 6

4) Lithuania – 5

5) Slovakia – 4

6) Ukraina – 3

7) Czech Rep. – 3

8) Germany – 2

9) Hungarian – 1

10) Denmark – 1

11) Italia – 1

of which:

Men – 64

Women – 19

Children – 30

Barka also supported a further 26 people by organising passports for them.

“Supporting Minorities in a Changing Irish Landscape” Conference – call for registration

BARKA for Mutual Help Ireland – 10 years on

Monday, 5th December 2022

10.00 – 10.30 – Registration and refreshments

10.40 – Welcome Remarks and Introductions – Ewa Sadowska-Keogh, Chief Executive, BARKA Ireland

10.45 – Welcome Address by the selected Delegates

11.00 – BARKA Ireland – 10 years’ history: challenges and achievements – BARKA’s Reconnections Team

11.15 – Personal Testimony of Mariusz Zeleznikow

11.25 – 12.10 – Discussion Panel I: ‘Working with BARKA and other non-profit organisations to overcome homelessness’ – (with the participation of representatives of Central and Eastern European Consulates, Local authorities, Garda and prison service representatives, and local Homelessness Charities).

Moderator: Aneta Kubas, BARKA Ireland

12.10 – 12.55 – Discussion Panel II: ‘Finding new ways to cooperate between public, private and voluntary sector entities to create a new generation of partnerships and programs for social and professional integration to support vulnerable adults in a post-pandemic landscape in Ireland’ – (with participation from representatives of Local Authorities, BARKA Foundation-Poland, BARKA Netherlands, local Homelessness Charities).

Moderator: Andrew Keogh, BARKA UK

13.00 – 13.45 – Lunch and Networking

13.45 – 14.30 – Concert

14.30 – Complimentary visit to EPIC- The Irish Emigration Museum

VENUE: EPIC The Irish Emigration Museum, Dublin 1

REGISTRATION: PLEASE SEND AN EMAIL WITH YOUR FULL NAME AND PHONE NUMBER TO: ANETA.KUBAS@BARKAIE.ORG

Reconnections of vulnerable citizens of EU – Summary for January-June 2022

From the 1st of January till the 30 of June 2022, 36 people were reconnected via BARKA For Mutual Help IE to their home countries:

29 men

3 women

4 children

NATIONALITY

Country of origin

Number of reconnections

Poland

13

Romania

13

Lithuania

4

Czech Rep

2

Slovakia

2

Italy

1

Latvia

1

Total

36

O Barce w TVP Polonia

Działania Barka for Mutual Help Ireland zaprezentowała w maju polonijna stacja TVP Polonia.

Pracownicy z Dublina opowiedzieli o flagowym programie Powroty, dzięki któremu do swoich krajów powróciło tylko w ubiegłym roku 77 Polaków, Litwinów, Łotyszy, Słowaków, Węgrów, Bułgarów, Brytyjczyków i Rumunów. Przybliżyli także sposoby wspierania osób potrzebujących na miejscu, w stolicy Irlandii.

Program został nagrany przed centrami pomocowymi dla osób bezdomnych, z którymi Barka współpracuje na co dzień: Capuchin Day Centre oraz Merchants Quay Ireland.

Program można obejrzeć pod linkiem: https://polonia.tvp.pl/48045493/polacy-pomagaja-bezdomnym-w-dublinie.

Infolina NFZ w spr. koronawirusa dla dzwoniących zza granicy

Od teraz z infolinią NFZ połączysz się z zagranicy

Polski NFZ uruchomił dodatkowy numer Telefonicznej informacji pacjenta dla osób dzwoniących z zagranicy w sprawie koronawirusa.

Od teraz osoby korzystające z usług zagranicznych operatorów mogą zadzwonić pod całodobowy numer infolinii:

(+48) 22 125 66 00

Więcej informacji: https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/od-teraz-z-infolinia-nfz-polaczysz-sie-z-zagranicy,7676.html

Fundacja Barka- oddział irlandzki ( Barka for Mutual Help Ireland) poszukuje pracownika do programu pomocy bezdomnym obywatelom krajów Europy Środkowo- Wschodniej w Dublinie

Fundacja Barka  ( oddział irlandzki ) poszukuje pracowników do programu pomocy bezdomnym obywatelom krajów Europy Środkowo-Wschodniej w Dublinie.  Barka prowadzi od 10 lat programy pomocowe m.in. w Londynie, Dublinie, Hadze, Rotterdamie, Brukseli i Rejkiawiku. Projekt w Dublinie finansowany jest ze środków Dublin City Council.  Jego celem jest pomoc obywatelom krajów Europy Środkowo-Wschodniej w wyjściu z bezdomności, uzależnień i innych trudności życiowych poprzez powrót do kraju lub uzyskanie pomocy w Irlandii. Projekt prowadzi irlandzki oddział fundacji Barka.

Strony internetowe Fundacji Barka w Polsce oraz irlandzkiego oddziału: www.barka.org.pl , www.barkaie.org

Nazwa stanowiska pracy:  Asystent socjalny

Opis stanowiska pracy:  praca w dwuosobowym zespole z osobą mającą osobiste doświadczenie bezdomności/bezrobocia/ uzależnień, które przezwyciężyła; praca w miejscach pobytu osób bezdomnych w Dublinie ( centra dziennego pobytu, noclegownia, inne miejsca gdzie osoby bezdomne przebywają );

Wymagania: narodowość polska, wykształcenie wyższe ( preferowane nauki społeczne), dobra znajomość j. angielskiego. Otwartość, umiejętność pracy w zespole; Gotowość do odbycia kilkudniowego szkolenia w Barce w Holandii jako etapu rekrutacji. Gotowość do odbycia kilkudniowego szkolenia w Barce w Polsce w przypadku zatrudnienia.

Miejsce pracy : Dublin (stacjonarnie);

Wymiar czasu pracy: pełen etat

Przewidywany czas  rozpoczęcia pracy: grudzień 2018

Pierwszym etapem rekrutacji będzie rozmowa kwalifikacyjna w listopadzie 2018 w Dublinie. Drugim etapem rekrutacji będzie kilkudniowe szkolenie w Holandii, w projektach Fundacji Barka.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres: ewa.sadowska@barkaie.org do 11 listopada 2018.

Reconnection of vulnerable EU citizens in the month of September 2018

We are proud to share that from the 1st of September till the 31st of September 2018, 5 persons were reconnected via Barka IE to their home countries.

The nationality breakdown of reconnected individuals:

Romania – 3 person

Polish – 1 persons

Lithuanian – 1 person

 

Reconnection of vulnerable EU citizens in the month of August 2018

We are proud to share that from the 1st of August till the 31st of August 2018, 4 persons were reconnected via Barka IE to their home countries.

The nationality breakdown of reconnected individuals:

Polish – 2 persons

Latvia – 1 person

Romania – 1 person

Reconnection of vulnerable EU citizens in the month of July 2018

We are proud to share that from the 1st of July till the 31st of July 2018, 10 persons were reconnected via Barka IE to their home countries, 1 person was reconnected to Barka Community in Poznan where he’s in process of rehabilitation and job training.

The nationality breakdown of reconnected individuals:

Polish – 7 persons

Lithuanians – 2 persons

Latvia – 1 person