A message for Easter Season…

(…) That is why we say to all: „Come and see!”. In every human situation marked by weakness, sin and death, the Good News is not just a word. It is a testimony of the selfless and faithful love. It is about going beyond oneself to meet the other and be close to those who have been hurt by life. It is about sharing with those who do not have what is necessary to live. It is about staying by the side of those who are sick, old or excluded. „Come and see!”. Love is stronger, love gives life, love makes the desert bloom with hope. (Pope Francis)

Czytaj dalej

Merry Christmas

Dear Friends, In the magic time of Christmas let us not forget about those of us who experience suffering and struggle, those who are lonely, those searching for a helping hand, acceptance and love. Czytaj dalej

Podziękowania Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Dublinie

Pani Jadwiga Sadowska Asystent lidera Barka Irlandia

Chciałbym Pani serdecznie podziękować za współpracę z Ambasadą RP w Dublinie prowadzoną w ramach działalności Barka For Mutual Help Ireland. Program Barka Irlandia, realizowany w Dublinie od stycznia 2012 r., stanowi przykład udanego projektu pomocowego adresowanego do obywateli Polski. Działalność polskiej organizacji społecznej udzielającej bezpośredniej pomocy za granicą to unikatowa formuła, która przynosi wymierne rezultaty. Współpraca z lokalnym samorządem i partnerami społecznymi w Dublinie pozwoliła na stworzenie ośrodka dla osób najbardziej potrzebujących wsparcia. Czytaj dalej