Infolinia pomocowa dla Polakow w Irlandii / Barka IE new helpline project

senat_rpBARKA_logo

 

Szanowni Państwo,

Mamy przyjemność zakomunikować, ze Barka IE zainicjowała działalność bezpłatnej linii informacyjnej – telefonu zaufania dla obywateli polskich znajdujących się w trudnych sytuacjach socjalnych na terenie Irlandii. Projekt infolinii jest finansowany przez Senat Rzeczpospolitej Polskiej.

W ramach infolinii będziemy się starać wspomóc naszych Rodaków w następujących kwestiach:

– generalne informacje dotyczące życia i zatrudnienia na terenie Irlandii
– porady dotyczące zatrudnienia i integracji z rynkiem pracy
– świadczenia socjalne
– zabezpieczenia społeczne
– porady prawno-administracyjne
– informacje o centrach pomocy dziennej oraz noclegowniach
– informacje w sprawie działających grup Anonimowych Alkoholików (AA) oraz Anonimowych Narkomanów (AN)
– oferujemy możliwość powrotu do jednej ze wspólnot Barki, gdzie ich uczestnicy maja dostęp do detoksykacji, terapii i uczenia się nowych umiejętności pracy.

ZADZWOŃ: (00353)874542653

Friends,  

We are pleased to announce that Barka IE started a free helpline project to support Polish citizens in Ireland who found themselves in difficult social and economic situations. This project is funded by the Polish Senate.

As part of this service we will provide advice and support on issues such as:
– General information on living and working in Ireland
– Advice on employment and labour market integration
– social benefits
– Social security
– Legal and administrative advice
– Information on support centers day and night shelters
– Information on the working groups of Alcoholics Anonymous (AA) and Narcotics Anonymous (AN)
–  We offer an opportunity to return home, to family, a rehab unit or a support networks run by NGOs, eg. Barka’s community houses in Poland, where a person can access detoxification, therapy and learn new work skills. We can also arrange for a rehabilitation.

CALL:(00353)874542653