Current challanges in social policy. Poles in the EU. Homelessness and migrations

Ewa Sadowska of Barka Ireland took part in a scientific conference “Current challanges in social policy. Poles in the EU. Homelessness and migrations”. organised by Jan Długosz Academy in Czestochowa  on the 3rd of December 2015.

The conference highlighted a collection of good practises and reports of succesful civil society projects in the area of vulnerable migrants’ integration. Scholars shared the latest scientific research on migration of Poles in the EU. A numer of discussions were focused on new methods of streetworking. Barka Foundation has been considered as the organisation which introduced streetworking in Poland in 1992 by sending first patrols of street-workers (who themselves overcame homelessness) to the streets of Poznan.

Ewa Sadowska shared the experiences of working with vulnerable CEE citizens in Ireland and the UK in partnership with local authorities.

Interesting was the last panel discussion during which three individuals who returned with Barka from the Netherlands and the UK, shared their stories.

Programme of the conference:

Współczesne wyzwania polityki społecznej i pracy socjalnej. Bezdomność. Bezdomni Polacy w krajach UE. Migracje

Uroczyste otwarcie Konferencji  (godz. 9.30)

Krzysztof Matyjaszczyk                              Prezydent Miasta Częstochowa 

dr hab. inż. prof. AJD Zygmunt Bąk        JM Rektor Akademii im. Jana Długosza

dr hab. prof. AJD Grażyna Rygał             Dziekan Wydziału Pedagogicznego AJD                 

dr Mariola Mirowska                                Zastępca Dyrektora Instytutu Pedagogiki AJD

                                                                    Kierownik Zakładu Pracy Socjalnej

                                                                    i Zdrowia Publicznego AJD

Wystąpienia zaproszonych gości 

SESJA PLENARNA  (godz. 9.45 – 16.00) 

  •  dr hab. prof. nadzw. UŁ Krzyszkowski (Uniwersytet Łódzki)Pomoc społeczna i praca socjalna wobec wyzwań niepokojącej współczesności
  • dr hab. Izabela Krasiejko, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Asystowanie osobie bezdomnej i zagrożonej bezdomności
  • Andrej Rajsky – Uniwersytet Trnavski w Trnavie – Domov a strata domova. Reflexia antropologickej situácie (Dom i utrata domu. Refleksja antropologiczna)
  • dr Pnina Ron – Uniwersytet w Hajfie, Izrael – The Israeli case of the homeless (Praca ze zjawiskiem bezdomności w Izraelu)
  • dr Melinda Madew- Protestant University of Applied Sciences Ludwigsburg, Germany – Problem bezdomności w Niemczech

 Ogłoszenie laureatów konkursowej sesji multimedialnej

PRZERWA  KAWOWA (12.00- 12.30)

Ewa Sadowska, dyrektor Fundacji Barka UK

Aspekty integracji społecznej, ekonomicznej i kulturowej migrantów i uchodźców  w Polsce i Europie

dr Małgorzata Stawiak-Ososińska- Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

Warunki życia bezdomnych Polaków w wybranych krajach Zachodniej Europy

Bożena Borowiec, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

Ekonomia społeczna jako instrument przeciwdziałania marginalizacji  społecznej i zawodowej

Kazimierz Słobodzian-  Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy “AGAPE”

Program Powroty – bezdomni Polacy powracający do kraju po nieudanej emigracji

Agnieszka Kowal-Smugowska, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w  Częstochowie

Bezdomność w przestrzeni miasta Częstochowie

dr n.med. Sławomir Aleksander Wiśniewski- Uniwersytet Medyczny w Poznaniu,   dr Hanna Wiśniewska-Śliwińska- Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

 Czujność onkologiczna wobec osób bezdomnych

dr Mariola Mirowska- Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie                         Pomoc społeczna wobec osób z problemem bezdomności w praktyce opartej na dowodach naukowych

Jan Strączyński- Fundacja Świętego Barnaby

Streetworking jako odpowiedź na zjawisko bezdomności pozainstytucjonalnej w Polsce  i Europie