Zaproszenie dla Barka IE na spotkanie z Panem Grzegorzem Schetyną, Ministrem Spraw Zagranicznych RP

Uprzejmie informuję, że w dniu 6 lipca br. krótką wizytę oficjalną w Irlandii złoży Pan Grzegorz Schetyna, Minister Spraw Zagranicznych RP, w związku z zaplanowanymi na ten dzień polsko-irlandzkimi konsultacjami politycznymi z Panem Charlesem Flanaganem, Ministrem Spraw Zagranicznych i Handlu Irlandii. Min. G. Schetyna przybędzie do Dublina w niedzielę 5-go lipca br. i bezpośrednio po przylocie, o godz. 19.30,  pragnie spotkać się z przedstawicielami środowisk polonijnych w Irlandii. Zaproszenie na to spotkanie znajduje się w załączniku do niniejszej wiadomości. Spotkanie powyższe będzie okazją do rozmowy o wyzwaniach, jakie stoją przed Polonią w Irlandii oraz możliwościach rozwoju dalszej współpracy pomiędzy Polską i Irlandią. Przewidujemy, że będzie ono trwało ok. 1 – 1,5 godziny.

Ze względów organizacyjnych zwracamy się z serdeczną prośbą o potwierdzenie obecności w możliwie jak najszybszym terminie, nie później jednak niż do 2 lipca br., do końca dnia pracy. Wcześniejsza informacja o ew. niemożności wzięcia udziału pozwoli na przesłanie zaproszenia innym zainteresowanym osobom.

Z poważaniem,
Agata Mróz
Assistant Ambassador’s Office

Zaproszenie – plik PDF