Merry Christmas

Dear Friends, In the magic time of Christmas let us not forget about those of us who experience suffering and struggle, those who are lonely, those searching for a helping hand, acceptance and love. Czytaj dalej

Podziękowania Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Dublinie

Pani Jadwiga Sadowska Asystent lidera Barka Irlandia

Chciałbym Pani serdecznie podziękować za współpracę z Ambasadą RP w Dublinie prowadzoną w ramach działalności Barka For Mutual Help Ireland. Program Barka Irlandia, realizowany w Dublinie od stycznia 2012 r., stanowi przykład udanego projektu pomocowego adresowanego do obywateli Polski. Działalność polskiej organizacji społecznej udzielającej bezpośredniej pomocy za granicą to unikatowa formuła, która przynosi wymierne rezultaty. Współpraca z lokalnym samorządem i partnerami społecznymi w Dublinie pozwoliła na stworzenie ośrodka dla osób najbardziej potrzebujących wsparcia. Czytaj dalej

Meeting of Polish Diaspora in Ireland

On the 6th December in Embassy of the Republic of Poland on Ailesbury Road the place had a meeting of Polish Diaspora in Ireland. Members of Barka IE were also invited. We had a chance to meet there many interesting people representing Polish businesses, organisations, administration and religious communities. Czytaj dalej